O firmie

Witam na stronie internetowej firmy Mariusz Bozio Property.

Przedmiotem działalności firmy są usługi w zakresie rynku nieruchomości oraz budownictwa. Specjalizujemy się w wycenach nieruchomości oraz świadczymy usługi doradcze w budownictwie. Zajmujemy się szacowaniem wartości wszelkiego rodzaju nieruchomości i praw majątkowych. Powierzone zadania wypełniamy ze szczególną dbałością o jakość i terminowość wykonywanej usługi. Współpracujemy z innymi rzeczoznawcami i ekspertami różnych branż co umożliwia sprawną realizację wszelkiego rodzaju zleceń.

Doskonale rozumiemy potrzeby naszych Klientów i dlatego staramy się być elastyczni i wyrozumiali w ustalaniu terminu wykonania zlecenia, jak również wynagrodzenia za wykonaną pracę. Firma Mariusz Bozio Property gwarantuje profesjonalne, obiektywne i rzetelne wykonanie powierzonych zleceń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i kodeksem etyki zawodowej. Jako rzeczoznawca majątkowy i uprawniony inżynier budownictwa jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości i uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Podlegam ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego i inżyniera budownictwa z tytułu wykonywania zawodu.

Zapraszam do współpracy
Mariusz Bozio